Zarząd Okręgu - ZNP Lublin

Idź do spisu treści

Menu główne

Zarząd Okręgu

Organizacja

Zarząd Okręgu    Kadencja  2014-2019

1.
Sosnowski Adam - Prezes  Okręgu Lubelskiego ZNP
2.
Błaziak Bogumiła  - Wiceprezes
3.
Kosior Włodzimierz - Wiceprezes
4.
Suchań Ewa - Wiceprezes
5.
Baran Jadwiga - Członek
6.
Dobrzyński Grzegorz - Członek
7.
Gawlik Jacek - Członek
8.
Gawron Bożena  - Członek
9. Gumiela Roman - Członek
10. Jędryczkowska Maria - Członek,  Przewodnicząca  OSEiR
11. Kiernicka Ewa - Członek
12. Kuźma Małgorzata - Członek
13. Lendzion Zenon - Członek
14. Matwiejszyn Piotr  - Członek
15. Niewęgłowski Andrzej - Członek
16. Nowosad-Pałczyńska Małgorzata - Członek
17. Ogorzałek Jacek - Członek
18. Ostrowski Marek - Członek
19. Plucińska Lucyna  - Członek, Przewodnicząca OSPAiO
20. Rafał Danuta - Członek
21. Różycki Janusz - Członek
22. Sidoruk Teresa - Członek
23. Skroban Dariusz  - Członek
24. Sołopa Władysław - Członek
25. Stasiak Celina - Członek
26. Szczepaniuk Leszek - Członek
27. Tazbir Wiesława - Członek
28. Tomaszewski Lucjan - Członek
29. Tomczyk Krystyna - Członek
30. Woźniak Waldemar - Członek
31. Zawiślak Artur - Członek

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego