ZNP Lublin

Idź do spisu treści

Menu główne

MEiN ma kolejny pomysł na zmiany w statusie zawodowym: wracają godziny karciane – tym razem jako „czarnkowe”, a młodzi nauczyciele będą pracować bez stopnia awansu, na kontrakcie. Takie są m.in. zmiany zaproponowane przez ministra edukacji Przemysława Czarnka w nowelizacji Karty Nauczyciela. Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia MEiN o podwyżkach w wysokości 4,4% od maja br. Daje to średnioroczny wzrost średniego wynagrodzenia w wysokości 2,93%. Tymczasem planowany wzrost inflacji w 2022 r. wynosić ma 10,8%. W roku 2022 nastąpi więc faktyczna obniżka wynagrodzeń nauczycieli o 7,87%.
      Szczegółyna stronie Zarządu Głównego ZNP.

------------------------------------------------------------------------------------

A P E L do związków zawodowych działających w oświacie
w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli


    W związku przyjętymi przez Senat poprawkami dotyczącymi 20% wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, a także zabezpieczenia środków finansowych na ten cel, zwracamy się do związków zawodowych działających w oświacie o podjęcie działań mających na celu poparcie tych poprawek przed ostatecznym głosowaniem w Sejmie.Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP.


   
  Zapraszamy do zapoznania się z wieloma aktualnymi materiałami związanymi z tragedią jaka odbywa się u naszych sąsiadów na Ukrainie. Materiały znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.


   Prezydium Zarządu Głównego ZNP domaga się podjęcia w trybie pilnym rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia 2022.
  Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 zamroził na poziomie roku 2020 kwotę bazową dla nauczycieli. Jest ona podstawą do określania wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zamrożenie kwoty bazowej oznacza w konsekwencji brak wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego w czasie prac w parlamencie zgłosił poprawkę pozwalającą na wzrost wynagrodzenia od stycznia 2022 r. Niestety, w Sejmie Zjednoczona Prawica ją odrzuciła.
  Spadek realnej wartości wynagrodzenia, wysoka inflacja, zamrożenie kwoty bazowej, a także obniżenie poborów nauczycieli w związku z wdrożeniem zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu, upoważnia Prezydium Zarządu Głównego ZNP do żądania wzrostu wynagrodzenia nauczycieli.

                        za Prezydium ZG ZNP      /-/ Sławomir Broniar,   Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego                                                                                                                                 


Ankieta dot. wynagrodzeń nauczycieli w kontekście Polskiego Ładu


Szanowne Koleżanki i Koledzy
pros
imy o  wypełnienie ankiety dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli w kontekście Polskiego Ładu.
Poniżej link do ankiety, za pomocą którego można ją wypełnić.
https://www.survio.com/survey/d/N3S9H8A5N3I4H9G9V8 lutego pierwsze czytanie inicjatywy ZNP – Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1840) odbędzie się 8 lutego 2022 r.

28 stycznia otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu poniższą wiadomość mailową: „Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1840 zaplanowane zostało na 48. posiedzenie Sejmu w dniach 8 i 9 lutego 2022 r., które zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.  Pierwsze czytanie projektu ustawy zostało zaplanowane wstępnie w pierwszym dniu obrad 8 lutego (wtorek) w godzinach 18.30 – 20.00”

Więcej na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Wniosek ZNP do Prezydenta o spotkanie ws. lex Czarnek


Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta RP z prośbą o spotkanie w sprawie ustawy lex Czarnek. Natomiast Prezydium ZG ZNP przyjęło stanowisko z wnioskiem do senatorów o odrzucenie tej ustawy. Stanowisko Prezydium ZG ZNP zostało przekazane senatorom. Treść prośby znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Polski Ład a zaniżone wynagrodzeniaPolski Ład a zaniżone wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – informacja

Z dniem 1.01.2022 r. weszły zmiany w tzw. Polskim Ładzie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
Opis skutków tych zmian znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.Pilny wniosek ZNP do premiera ws. nowego systemu podatkowego


Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił 5 stycznia 2022 r. do Premiera o niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających negatywnym skutkom tzw. Polskiego Ładu polegającym na zaniżaniu wynagrodzeń wypłacanych w ciągu roku podatkowego pracownikom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Więcej czytaj na stronie internetowej Zarządu Głównego ZNP.


Senat przyjął poprawkę ZNP dot. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2022


    5 stycznia w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2022  (druk nr 601),  w części 30 Oświata i Wychowanie.

    Obecny na komisji przedstawiciel ZNP zgłosił propozycję wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli,  co automatycznie spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. bez konieczności dokonywania zmian w Karcie Nauczyciela.

    Propozycja ZNP została przyjęta przez Komisję.

Wydarzenia związane z pierwszym czytaniem Lex Czarnek

Samorządy, organizacje społeczne, ZNP, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie stają razem w obronie szkoły przed Lex Czarnek.

Ustawa #LexCzarnek, tworząca szkołę zarządzaną przez kuratora, a nie przez samorząd i środowisko szkolne oraz  rodziców, trafia właśnie do sejmowej komisji. Poprzednie dwie próby rozpoczęcia prac nad ustawą się nie powiodły.

4 stycznia o 15:00  na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Obrony Narodowej odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian w prawie oświatowym znanego jako Lex Czarnek. Projekt, który umacnia władzę kuratorów, ogranicza autonomię szkół i odbiera rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkołach, może być głosowany w Sejmie jeszcze w tym tygodniu.

Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Rozwinięcia postulatów znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN 7.12.2021

    7 grudnia 2021 r. odbyło się dwustronne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych (ZNP, Forum, oświatowa „Solidarność”) i Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej i wynagrodzenia nauczycieli.
    Ministerstwo potrzymało wszystkie wcześniejsze propozycje dotyczące zwiększenia pensum, wprowadzenia 8 godzin dostępności nauczyciela w szkole (tzw. karcianych), likwidacji niektórych dodatków („na start” i uzupełniającego), zmniejszenia środków na fundusz socjalny, a także zmniejszenia wysokości dodatku wiejskiego. Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Nauczyciele Nauczycielom Ofiarom Majdanka 2021

28 października 2021 r. na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie obchodzono kolejną, IX edycję uroczystości uczczenia pomordowanych nauczycieli i pracowników oświaty pod hasłem „Nauczyciele Nauczycielom Ofiarom Majdanka”. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uroczystość  została ograniczona do krótkiej formy.  Kilkuosobowa delegacja członków Prezydium Zarządu Okręgu Lubelskiego na czele z Prezesem Okręgu Lubelskiego przeszła pod Mauzoleum, gdzie złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła symboliczne znicze. Zdjęcia w naszej galerii.


ZNP odrzuca wszystkie zmiany MEiN w Karcie Nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzucił wszystkie projektowane dotychczas przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Przedstawione przez ministerstwo propozycje nie służą budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela! st
Szczegóły ns stronie Zarządu Głównego ZNP.

Wręczenia sztandaru dla Oddziału Powiatowego ZNP w Puławach     
  

     8 października 2021r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach / Dom Nauczyciela/ odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla Oddziału Powiatowego ZNP w Puławach. Uchwałą   Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanowiono nadać sztandar Oddziałowi Powiatowemu ZNP w Puławach.
     Akt nadania sztandaru Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomir Broniarz przekazał Prezesowi Oddziału Powiatowego ZNP w Puławach Kol. Lucjanowi  Tomaszewskiemu . W akcie wręczenia uczestniczył także Kol. Adam Sosnowski  Prezes Lubelskiego Okręgu ZNP.
      W czasie uroczystości zostały wręczone Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP, dyplomy za 60-letnią przynależność do ZNP oraz legitymacje ZNP dla osób, które w ostatnim okresie wstąpiły do Związku. Gościem szczególnym uroczystości była Pani Barbara Miluska - uczestniczka Tajnego Nauczania, która z rąk Sławomira Broniarza otrzymała dyplom specjalny za zdobycie II miejsca w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Zarząd Główny ZNP " Pamięć i upowszechnianie wiedzy o tajnym nauczaniu" na okoliczność 80-tej rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.
      W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Puławach, prezesi ognisk gminnych i szkolnych oraz przedstawiciele Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny pod kierownictwem Pana  Michała Matrasa. Występ został przyjęty z dużym aplauzem. Zdjęcia w Galerii.

Informacja po rozmowach w MEiN 22.10.2021


Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.)

Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”.
Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP. 9 października 2021r.  w Warszawie odbyła się manifestacja  pod hasłem „Dość arogancji i braku szacunku dla nauczycieli”

      Z województwa lubelskiego na manifestację pojechało ok. 200 osób z następujących oddziałów:
Biała Podlaska powiat, Bełżyce, Dęblin, Chełm powiat, Lubartów powiat, Lublin m, Lublin powiat,  Łuków, Łuków gmina, Niedrzwica Duża, Parczew powiat, Radzyń Podlaski powiat, Ryki powiat, Świdnik powiat, Włodawa powiat, Oddział Krzywda.
     Uczestnicy protestu w dniu 9 października 2021r. sprzeciwiają się propozycjom przedstawionym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w zakresie zmian „Karty Nauczyciela”  i podwyżki płac. „Podwyżka” kosztem zwiększenia pensum, odebrania dodatków socjalnych prowadzi do zwolnień dużej grupy nauczycieli oraz samofinansowaniu tzw. podwyżki dla pozostałych nauczycieli. Żądamy powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Mamy dość arogancji i braku szacunku dla ze strony decydentów. Mamy dość!
   Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w proteście.

Zdjęcia z manifestacju znajdziesz w naszej galerii.9 października spotykamy się przed MEiN na MANIFESTACJI.


Z powodu decyzji sanepidu Związek zorganizuje nie jedno, a kilka zgromadzeń w Warszawie na ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha.

 • Dość arogancji i poniżania!


 • Ministrze, szanuj nauczycieli! Tak szybko odchodzą z zawodu!


 • Nie ma edukacji bez nauczycieli!


 • Dość braku szacunku dla nauczycieli!


O propozycjach, jakie przedstawił wczoraj (21.09.2021) minister Przemysław Czarnek mówi wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, który uczestniczył w rozmowach z MEiN wraz z Urszulą Woźniak i Adamem Młynarskim.
Propozycje MEiN w skrócie:

 • podniesienie pensum i proporcjonalny do większej liczby godzin wzrost wynagrodzeń,

 • likwidacja dodatku uzupełniającego,

 • zastąpienie średnich wynagrodzeń przeciętnym wynagrodzeniem opartym o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej przez Sejm,

 • nowy awans i nowa ocena pracy,

 • nowy urlop (50 dni),

 • praca w niepełnym wymiarze po podniesieniu pensum (bo nie dla wszystkich będą godziny na cały etat),

 • likwidacja tzw. dodatku na start,

 • zmniejszenie środków na dodatek wiejski (300 zł na zatrudnionego),

 • mniejszy odpis na fundusz socjalny,

 • wprowadzenie obowiązkowych 8 godzin poza pensum – powrót do godzin „karcianych”.

Szczegóły, o których mówi kol. Krzysztof Baczyński  znajdziesz tutaj.

W dniach 16-17 września br. odbyło się szkolenie wyjazdowe prezesów oddziałów ZNP z województwa lubelskiego i członków Zarządu Okręgu Lubelskiego.

W historycznej siedzibie Związku aktyw związkowy Lubelszczyzny spotkał się z kierownictwem Zarządu Głównego ZNP: Kol. Sławomirem Broniarzem, Kol. Krzysztofem Baszczyńskim i Kol. Grzegorzem Gruchlikiem. Wysłuchaliśmy informacji o aktualnych sprawach oświatowych i związkowych, projektowanych zmianach w prawie oświatowym i ich następstwach dotyczących nauczycieli, a także omówione zostały sprawy wewnątrzorganizacyjne. Informacji prawnych, dotyczących zadań i uprawnień oddziału ZNP jako międzyzakładowej organizacji związkowej, udzielił prawnik ZG ZNP kol. Krzysztof Stradomski.
W dniu 17  września 2021 r. delegacja Okręgu Lubelskiego ZNP wraz z Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomirem Broniarzem wsparła protestujący personel medycznym w tzw. „białym miasteczku”.
Zdjęcia zobacz w naszej galerii.

23 sierpnia 2021 roku Marszałek Sejmu RP wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.  
To oznacza, że możemy zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

Podpisy zbieramy do 31 października br. (włącznie). Zebrane wykazy z podpisami (po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia!) Okręgi ZNP powinny sukcesywnie przekazywać do Biura Zarządu Głównego ZNP (z dopiskiem na kopercie: Zespół Organizacji i Współpracy; Inicjatywa – podpisy) najpóźniej do 5 listopada 2021 roku.
Dzisiaj nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB.

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł!
A oto konkrety. Według projektu ZNP, w 2021 roku kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie o:

-
1122 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego
-
956 zł w przypadku nauczyciela mianowanego
-
842 zł w przypadku stażysty i nauczyciela kontraktowego
Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem należy zebrać minimum 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy!  
Podpisz się pod obywatelskim projektem ustawy gwarantującym godne zarobki w oświacie!
Materiały do pobrania:  PLAK AT    INFORMACJA    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP

------------------------------------------------------------------------------------
Od 1 czerwca 2021r.  poradnictwo prawne w okręgu prowadzone będzie na takich samych zasadach jak przed pandemią.

------------------------------------------------------------------------------------

Dokładnie 100 lat temu, 17 maja 1921 r. Józef Piłsudski został honorowym członkiem ZNP!

Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP


Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego nauczycieli

Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP


Przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni.
Tak o proponowanych podwyżkach mówił szef ZNP w programie „Newsroom WP” (12.05.2021).


Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP    ETUCE – European Trade Union Committee for Education – pozytywnie pisze o szczepieniach nauczycieli w Polsce. Szczegóły znajdziesz na stronie  Zarządu Głównego ZNP.

Nie wszędzie w Europie nauczyciele mogą skorzystać ze szczepień. Taka akcja, jak w Polsce należy raczej do wyjątków. Nauczyciele na Malcie musieli zastrajkować, by dostać szczepionkę. W ostatnich dniach we Francji związki zawodowe nauczycieli zażądały dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19 (szkoły pozostają we Francji otwarte niezmiennie od września, również w departamentach objętych lokalnymi lockdownami).
    Cały czas walczymy o to, by pracownicy administracji i obsługi także mieli możliwość skorzystania ze szczepień przeciw COVID-19!Poruszeni wydarzeniami w naszym kraju, działając zgodnie ze statutowymi celami Związku Nauczycielstwa Polskiego, my, prezesi 16 okręgów ZNP i członkowie Sekretariatu Zarządu Głównego ZNP, pragniemy wyrazić naszą solidarność z protestującymi kobietami. Jako przedstawiciele struktur wojewódzkich związku zawodowego, reprezentującego od ponad 115 lat nauczycieli i pracowników oświaty i nauki, wśród których znaczącą część stanowią kobiety nie zgadzamy się, by o prawach kobiet decydowano bez nich, poza ich plecami, bez dyskusji i społecznej debaty.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uderzył we wszystkie kobiety w Polsce i w ich rodziny. Zastąpił dialog i debatę publiczną, przekreślił kompromis osiągnięty wiele lat temu. Odbieranie kobietom prawa do decydowania o własnym życiu i zdrowiu „tylnymi drzwiami” w tym szczególnie trudnym dla całego społeczeństwa okresie jest przejawem wyjątkowej bezduszności autorów tych działań.

Z przygnębieniem stwierdzamy, że piekło kobiet, które prawie 90 lat temu opisywał i z którym walczył Tadeusz Boy-Żeleński, powraca. Jednym z jego przejawów jest brak właściwej edukacji seksualnej w szkołach, ograniczenie kobietom łatwego dostępu do nowoczesnej antykoncepcji, do powszechnych badań prenatalnych, leczenia bezpłodności, również metodą in vitro. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uczynił tę sytuację jeszcze bardziej dramatyczną.

Niestety, wyrok ten, oprócz uzasadnionego oburzenia, stał się źródłem różnych form agresji, której jesteśmy przeciwni, nie służy ona bowiem rozwiązaniu problemu wywołanego przez Trybunał Konstytucyjny.

Sekretariat Zarządu Głównego ZNP: Sławomir Broniarz, Krzysztof Baszczyński, Grzegorz Gruchlik i  Prezesi okręgów ZNP

Arkadiusz Boroń

Mirosława Chodubska

Marek Ćwiek

Andrzej Gryguć

Stanisław Kłak

Jacek Kempski

Wanda Kołtunowicz

Tomasz Korczak

Małgorzata Kowzan

Janusz Koziński

Bożena Mania

Elżbieta Markowska

Jadwiga Aleksandra Rezler

Wanda Sobiborowicz

Adam Sosnowski

Wojciech Szczęsny


----------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT


  Na prośbę Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (względy organizacyjne) wystawa pokonkursowa XV Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Lublin 2020 zostanie wydłużona do dnia 10 sierpnia br.
   W przypadku wcześniejszej potrzeby odbioru nagród i prac prosimy o kontakt telefoniczny (81) 533-37-45  lub e-mailowy (lzo.znp@wp.pl) z biurem Okręgu Lubelskiego ZNP.  
     
                                                                                                                                                          Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP
                 
                                                                                                                                                          Adam Sosnowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT


   Wystawa  pokonkursowa XV  Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Lublin 2020 będzie kontynuowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie  do 31 lipca br. Nagrody, dyplomy, katalogi XV OBTPN będą wydawane uczestnikom po zakończeniu wystawy.
W przypadku wcześniejszej potrzeby odbioru prac prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem Zarządu Okregu (81 533-37-45)


     
                                                                                                                                                   Prezes Okregu Lubelskiego ZNP
                 
                                                                                                                                                           Adam Sosnowski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Kontynuując wieloletnią tradycję Zarząd Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego  zorganizował XV edycję przeglądu twórczości artystycznej nauczycieli  i pracowników oświaty.  Głównym celem tego wydarzenia jest prezentowanie pasji twórczej  naszego środowiska,  która za pomocą  różnorodnych środków wyrazu i własnego talentu ukazuje piękniejszą stronę rzeczywistości  i pozwala nam odkrywać  niepowtarzalne wartości estetyczne i duchowe.
  Przedsięwzięcie organizowane jest pod honorowym patronatem Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego - Kolegi  Sławomira Broniarza i Wojewody Lubelskiego - Pana Lecha Sprawki, oraz Prezydenta Miasta Lublin - Pana Krzysztofa Żuka.  Partnerem organizacyjnym była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego  w Lublinie.
     Ze względu na panującą pandemię koronawirusa całe tegoroczne przedsięwzięcie zostało przesunięte w czasie, zrezygnowaliśmy również z uroczystego wernisażu XV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli, który odbywał się zazwyczaj w maju.  Zorganizowana jest wystawa prac uczestników, która będzie otwarta dla zwiedzających.  Komisarzem tegorocznego XV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli był Pan dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski
członek Związku Polskich Artystów Plastyków, pracownik naukowy UMCS.
W  Komisji  Konkursowej pracowali: Pan dr Paweł Znamierowski
członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Pan  dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski.
     Do udziału w Biennale zaproszeni byli pracujący, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty, zajmujący się twórczością artystyczną, którzy zaprezentowali swoje najnowsze prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej lub grafiki komputerowej,   a także fotografii.  Łącznie na konkurs wpłynęło 136 prac 66 autorów głównie  z Lubelszczyzny,  ale także z  Radomia, Częstochowy, Legnicy, Ełku, Łomży, Poznania i Warszawy.
    Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia:
Kategoria Malarstwo
II nagroda Krystyna Rakowska   z Lublina,  III nagroda -  Urszula Pietras z  Radzynia Podlaskiego;   
Wyróżnienia:  
Milena Brudkowska (Łęczna), Jolanta Kuśmierz (Wisznice), Krystyna Mojska (Krasnystaw), Renata Owczaruk (Biała Podlaska), Marek Reszka (Lublin), Urszula Tomasiak (Lublin), Agnieszka Wójtowicz (Lublin);  

Kategoria Grafika i Rysunek
I nagroda- Ryszard Bednarz z Tomaszowa Lubelskiego,
II nagroda- Robert Znajomski z  Łęcznej , III nagroda Maryla Giszczak z Łęcznej;  

Kategoria Fotografia
I nagroda Grażyna Hankiewicz z Radzynia Podlaskiego;                 
II Anna Woś z Tomaszowa Lubelskiego, III nagroda Stanisław Hawrus z Ełku;  
Wyróżnienie
Anna Asyngier Kozieł (Lublin), Paweł Iwańczuk  (Radzyń Podlaski), Jerzy Majek (Łuków).

    Nagrodę Specjalną Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza przyznano  Pani Zofii Leszczyńskiej  z  Radzynia Podlaskiego,  Nagroda Specjalna Prezesa Okręgu Lubelskiego ZNP Adama Sosnowskiego trafiła do Pani Krystyny Zlot z Garbowa, a Nagrodę Specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusza Sławeckiego otrzymała Pani Małgorzata Wzorek z Lublina.      
    Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Adam Sosnowski dziękuje wszystkim autorom za udział w tegorocznym biennale, składa serdeczne gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym.
    Jednocześnie informujemy, że wystawa pokonkursowa jest dostępna dla zwiedzających  od 10.06.2020 r.
   Słowa podziękowania za objęcie honorowym patronatem i wsparcie naszych działań kierujemy  do Kol. Sławomira Broniarza
Prezesa ZNP, Pana Lecha Sprawki Wojewody Lubelskiego i Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublina. Dziękujemy członkom Jury: - dr hab. szt. Wojciechowi Mendzelewskiemu i Panu dr Pawłowi Znamierowskiemu oraz  Panu Tadeuszowi Sławeckiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej za zaangażowanie i wkład pracy włożony w organizację tej imprezy.
   Dziękujemy również  TVP 3 Lublin, Telewizji Master, Polskiemu Radiu Lublin oraz Redakcji Kuriera Lubelskiego i Głosu Nauczycielskiego  za objęcie uroczystości patronatem medialnym.
    Zdjęcia autorstwa Jacka Wałdowskiego znajdziesz w galerii a film tegoż autora znajdziesz tutaj. Fragment Panoramy Lubelskiej z TVP3 Lublin.


List prezesa ZNP do Rodziców i Nauczycieli

Drodzy Rodzice!
Pandemia koronawirusa wywołała także kryzys w edukacji. Z dnia na dzień zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach zostały zawieszone, a lekcje przeniesione do internetu. Od 25 marca wprowadzono obowiązkową realizację podstawy programowej na odległość, choć nie ma żadnych systemowych rozwiązań w tym zakresie, nie ma sprzętu dla uczniów i nauczycieli, dostępu do bezpłatnego internetu, narzędzi cyfrowych i platform edukacyjnych, ani też doświadczenia, jak należy to robić.
Wszyscy zostaliśmy pozostawieni sami sobie i staramy się sprostać nowym wyzwaniom, pomimo wielu trudności od nas niezależnych, jak problemy z serwerami czy sprzętem. Organizujemy kształcenie online, mając świadomość, jak wielkie jest to wyzwanie dla wszystkich. I dla nas nauczycieli i dla rodzin uczniów, a przede wszystkim dla samych dzieci.

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!
Doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, szybkie przystosowanie się do nowych warunków pracy, które sami musicie sobie organizować we własnych domach.

Cały list znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.


13 lutego wieczorem głosami posłów PiS Sejm odrzucił pomysł wspierający nauczycieli. Chodzi o senacką poprawkę zaproponowaną przez ZNP, aby 6% podwyżki były od stycznia a nie dopiero od września br. Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.


42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP


Sławomir Broniarz – został ponownie wybrany Prezesem   Związku Nauczycielstwa Polskiego  podczas 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, który odbywał się w dniach  21-23  listopada w Warszawie.
Wiceprezesami  Zarządu Głównego ZNP wybrani zostali:
Krzysztof Baszczyński  i  Grzegorz Gruchlik .
Delegaci  przyjęli uchwały w sprawie:
– inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli,
– finansowania zadań edukacyjnych,
– przyszłości edukacji w Polsce,                                               
– przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP
w kadencji 2019-2024,
– przyjęcia zmian w Statucie ZNP.
Pełną treść uchwał podjętych przez 42. Krajowy Zjazd Delegatów znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.
Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Adam Sosnowski został wybrany członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZNP.
Kol. Anna Marcinkowska została wybrana  Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP.Adam Sosnowski. Nauczyciele będą mieli swoje „miesięcznice”

  Protest włoski to nie jedyny sposób nauczycieli na walkę o podwyżki. O innych planowanych działaniach mówi nam Adam Sosnowski, prezes lubelskiego okręgu Związku Nauczycieli Polskich. Małopolscy pracownicy oświaty, w ramach protestu, postanowili wyjść na ulicę. Czy to ich wewnętrzny pomysł czy może sposób na wyegzekwowanie państwa postulatów przez rząd, który za chwilę zostanie wdrożony w całym kraju?
  Inicjatywa wyjścia na ulicę to inicjatywa okręgu małopolskiego. Jednak w planach jest rozszerzenie tej formy protestu na całą Polskę. Wyglądałoby to tak, że 8 dnia każdego miesiąca wychodzilibyśmy na ulicę. Dzień jest wybrany nieprzypadkowo. Chcemy w ten sposób przypomnieć o protestach, jakie odbyły się 8 kwietnia w całym kraju.
  Kiedy możemy spodziewać się pierwszych takich ruchów?
  12 listopada odbędzie sie prezydium ZNP w Warszawie. Wtedy ustalimy szczegóły. Musimy przygotować ludzi, to wymaga koordynacji. Poprzez te działania chcemy nagłośnić pewne rzeczy, wyjść do szerszego grona, poza szkolone mury. Protesty będą odbywać się wymiennie, wszystko trzeba będzie ustalić. Nikt też nie mówi, że w naszym województwie wyjdziemy na ulicę w Lublinie - może to być Zamość albo każde inne miasto.
  Cały artykuł znajdiesz na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego.


VIII edycji „Nauczyciele Nauczycielom Ofiarom Majdanka”

„Ciemną drogą
W blasku świec
Idą pokolenia
Bez łez.

Na ustach ich pieśń.
W sercach modlitwy.
Wspominają z każdym upadkiem
Anioły rozszarpane przez psy.”

 
24.10.2019 r.   odbyła się uroczystość z okazji VIII edycji „Nauczyciele Nauczycielom Ofiarom Majdanka”  pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, którą poprowadziła Kol. Celina Stasiak wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.
Poczty  sztandarowe wystawili:  
• Okręg  Lubelski  ZNP
• Oddział ZNP w Lublinie  
• Szkoła  Podstawowej nr 32 w Lublinie im. Pamięci Majdanka  
• Polski  Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  

  Gości powitał  i wygłosił  słowo wstępne  Kol. Adam Sosnowski  - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP.  W wystąpieniu swoim nawiązął  do 80 rocznicy powołania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Przemówienia  okolicznościowe wygłosili:
- Wiceprezydent   Miasta Lublina   Mariusz Banach  
- w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego  Pani Teresa Modzelewska  - p.o. Kierownika Wydziału Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego oraz  Pan Janusz Malinowski - Główny Specjalista    Pełnomocnik Zarządu   Województwa Lubelskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,  
- w imieniu byłych więźniów Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego na Majdanku  Pan Zdzisław Badio – Prezes Polskiego  Związku Byłych  Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
-    w imieniu Państwowego Muzeum na Majdanku  - Pan Wiesław Wysok – Zastępca dyrektora ds.  Muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku
- List Prezesa ZNP  kol. Sławomira Broniarza odczytała kol. Celina Stasiak Wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP
Wieńce złożyły  delegacje:
- Pan Mariusz  Banach  i Pan Zdzisław Niedbała – reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin;
- w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pani Teresa Modzelewska    i   Pan Janusz Malinowski -
- Pan Zdzisław Badio -  w imieniu Zarządu Polskiego  Związku Byłych   Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych;
- Pan Wiesław Wysok – Zastępca dyrektora ds.  Muzealnych Państwowego Muzeum na Majdanku;
- Kol. Adam Sosnowski i kol. Małgorzata Nowosad – Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP
oraz delegacje Oddziałów ZNP: Biała Podlaska powiat, Radzyń Podlaski powiat, Kąkolewnica, Biała Podlaska Gmina, Piszczac, Krasnystaw powiat, Lublin miasto, Lublin powiat, Piaski,  Ryki,  Świdnik,  Włodawa i  Zamość.  
  W uroczystości wzięli udział również członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Prezesi oddziałów.
Na zakończenie uroczystości została odegrana przez lubelskiego Hejnalistę „Cisza”.
Zdjęcia zobacz w naszej galerii. Telewizja Lubelska, w audycji Panorama Lubelska umieściła materiał z naszej uroczystości. Zobacz to tutaj.

Zarząd Główny ZNP podjął dziś uchwałę ws. kontynuowania protestu

– Zarząd Główny ZNP postanowił kontynuować Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty – poinformował dziś prezes ZNP Sławomir Broniarz. – W ankiecie, którą Związek przeprowadził we wrześniu, 55 proc. respondentów opowiedziało się „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. Umownie nazwaliśmy tę formę akcji protestacyjnej protestem włoskim. Jest to protest w obronie godności i prestiżu zawodu nauczyciela. Protest w obronie podstawowych praw pracowniczych.
  Cały tekst znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.
 

Protest włoski od 15 października

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.
We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.
Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej.
Szczgóły na stronie Zarządu Głównego ZNP.


– Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Nie ma w nim podwyżek dla nauczycieli – poinformował dziś (25 września 2019 roku ) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Rząd zapowiedział, że w przyszłym roku pensja minimalna wyniesie 2 600 zł. Tymczasem dzisiaj płaca minimalna nauczycieli zaczyna się od 2 450 zł brutto.
– Zatem pytamy: Panie premierze, jak tu pracować w szkole, w przedszkolu? Panie premierze, jak tu pracować w szkole i uczyć informatyki, matematyki czy języków obcych za 2 450 zł? – mówił szef ZNP. – Kto ma budować państwo, państwo jak słyszymy dobrobytu i tworzyć klasę średnią, jeśli płace nauczycieli są niższe od pensji minimalnej?!

Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego ZNP    

07 września 2019r. w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego ZNP, na której dokonano podsumowania pięcioletniej działalności związku oraz wyboru władz na lata 2019-2024.  
   Do udziału w konferencji uprawnionych było 152 delegatów z 56 oddziałów ZNP i okręgowych sekcji związkowych.
W Konferencji uczestniczył Wiceprezes ZG ZNP Kol. Grzegorz Gruchlik oraz członkowie ustępującego Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Na Przewodniczących Konferencji zostali wybrani Kol. Włodzimierz Kosior i Kol. Waldemar Woźniak.
   W części sprawozdawczej Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Kol. Adam Sosnowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP w kadencji 2014 – 2019, z zainteresowaniem wysłuchane przez delegatów. Kol. Anna Marcinkowska przedstawiła sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Następnie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.  Po zapoznaniu się z sylwetkami kandydatów na stanowisko Prezesa Okręgu Lubelskiego ZNP: Kol. Adama Sosnowskiego i Kol. Celiny Stasiak, delegaci dokonali wyboru nowego Prezesa w drodze tajnego głosowania. Prezesem Okręgu Lubelskiego ZNP na kadencję 2019 - 2024 ponownie został wybrany Kol. Adam Sosnowski.

  Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Kol. Grzegorz Gruchlik pogratulował nowo wybranemu Prezesowi, a w swoim przemówieniu przedstawił przebieg akcji strajkowej oraz zwrócił uwagę na wiele istotnych zadań, jakie stoją przed Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w obecnej kadencji. Zaapelował również o objęcie szczególną troską pracowników administracji i obsługi, zwrócił także uwagę na trudną sytuację czasopisma związkowego „Głosu Nauczycielskiego”.
   W dalszej części Konferencji dokonano wyboru członków Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członka Głównej Komisji Rewizyjnej, a także członków Zarządu Głównego ZNP i delegatów na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w Warszawie.
   W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników poszczególnych głosowań delegaci wsłuchiwali się  wypowiedzi zebranych, dotyczących założeń programowych Okręgu Lubelskiego ZNP na kadencję 2019 – 2024.
   Wszystkim delegatom dziękujemy za aktywne uczestnictwo w Konferencji, a wybranym władzom życzymy owocnej pracy związkowej.

  Zdjęcia autorstwa Tomasza Jopy i Waldemara Woźniaka można zobaczyć w naszej galerii.

25 czerwca połączone senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta wprowadza zapis pozbawiający nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo.
Przypominamy, że już podczas prac sejmowych komisji wnosiliśmy o objęcie dodatkiem funkcyjnym za wychowawstwo również nauczycieli przedszkoli. Z naszej inicjatywy posłowie PO zgłosili poprawkę, zgodnie z którą dodatek ten powinien przysługiwać nie tylko z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, ale również oddziału. Niestety, poprawka ta została odrzucona przez posłów PiS.

Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP
Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli
(18 czerwca 2019)
1. Napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Komitet dziękuje nauczycielkom i    nauczycielom za okazane zaufanie.
2. Na koncie Wspieram Nauczycieli zebraliśmy 8 557 955,77 zł (stan na 18 czerwca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół,   tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z   powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą.
Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Szcegóły o zawieszeniu protestu nauczycieli znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Przebieg strajku w dni wolne od zajęć u w dni wolne od zajęć

   W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP, dotyczącymi przebiegu strajku w czasie przerwy świątecznej informujemy, że zgodnie z dzisiejszą uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP strajk w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych jest kontynuowany.
   Oznacza to, że w czasie przerwy świątecznej, czyli dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, strajkujący pracownicy również przychodzą na teren szkoły (placówki, przedszkola) i podpisują listę strajkową, jeśli wyrażają wolę kontynuowania udziału w strajku. Dopuszczalne jest w te dni ustalenie przez komitet strajkowy wspólnie ze strajkującymi innych, niż wynikające z planu zajęć, godzin przebywania na terenie szkoły (przedszkola, placówki). Wynika to z faktu, że w czasie strajku pracownicy strajkujący nie świadczą pracy, zatem nie obowiązują ich polecenia dyrektora w tym dotyczące czasu pracy.


Wspieram Nauczycieli – fundusz strajkowy

   11 kwietnia 2019 r. w CN Kopernik na konferencji prasowej ludzie dobrej woli, ludzie nauki i kultury ogłosili powołanie Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”.
   Tego dnia został też uruchomiony specjalny rachunek bankowy, na który będzie można dokonywać wpłat na „Fundusz strajkowy” ZNP na rzecz wszystkich protestujących pracowników oświaty:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

   Więcej szczegółów na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Wynagrodzenie za okres strajku – stanowisko ZNP

   Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiegiego zajął stanowisko w sprawie wynagrodzenia za okres strajku. Treść stanowiska zamieszczono na stronie internetowej Zarządu Głównego ZNP.

KOMUNIKAT

   Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu informuje,  że w dniu 8.04.2019r.  do strajku przystąpiło 49 oddziałów z naszego okręgu. Referendum przeprowadzono w 1024 placówkach na terenie naszego województwa, z tego w 875 placówkach pracownicy w referendum wyrazili zgodę na strajk.
   Do strajku w dniu 8.04. przystąpiło łącznie 793 placówki  co stanowi 90,63% w stosunku do placówek, które opowiedziały się na tak w referendum strajkowym,  natomiast  67,55% w stosunku do ogółu placówek oświatowych w okręgu lubelskim ZNP.  
  Według danych ZNP w dniu 8.04 na terenie całej Polski w strajku uczestniczyło 15.179 placówek oświatowych.


05.04.2019 „Gość Radia Lublin”: Adam Sosnowski

   Gościem Radia Lublin był Adam Sosnowski, Prezes Lubelskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Temat rozmowy to strajk nauczycieli, który ma się rozpocząć w poniedziałek, 8 kwietnia. Audycję prowadził Tomasz Nieśpiał. Audycję zamieściło na swojej stronie internetowej Polskie Radio Lublin.

5.04.2019 Komunikat ZNP i FZZ

   Podczas dzisiejszych rozmów strona rządowa przedstawiała konfrontacyjną ofertę polegającą na radykalnym zwiększeniu pensum (od 25% do 33%) połączoną ze wzrostem średniego (czyli wirtualnego) wynagrodzenia do roku 2023 r.
   Strona związkowa nie otrzymała – mimo wielokrotnych próśb – tej oferty w formie pisemnej. Natomiast materiały te – w postaci komunikatu prasowego oraz prezentacji – otrzymali dziennikarze na konferencji prasowej strony rządowej, która odbyła się tuż po rozmowach.

Dzisiejsza propozycja rządu oznacza:
– brak realnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku,
– znaczącą redukcję etatów nauczycielskich,
– pogorszenie oferty edukacyjnej w szkołach wiejskich,
– zwiększenie obowiązków i czasu pracy nauczycieli.
   Podkreślamy, że strona związkowa w trakcie negocjacji trwających od 25 marca przedstawiła aż trzy propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Nie spotkały się one z aprobatą strony rządowej. Także dzisiaj przedstawiciele rządu nie odnieśli się do propozycji FZZ i ZNP złożonej w środę wieczorem (3 kwietnia 2019 r.), polegającej na rozłożeniu 30% podwyżki na dwie tury (15% od 1 stycznia i 15% od 1 września br.).
Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego.
Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku.
Sławomir Broniarz, ZNP
Sławomir Wittkowicz, FZZ


Egzaminy – MEN wprowadza dyrektorów w błąd

   Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Panią Minister do natychmiastowego usunięcia ze strony internetowej MEN wprowadzającej w błąd dyrektorów szkół informacji, w myśl której:
„Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów.”
Informacja ta jest nieprawdziwa, gdyż członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego nie może być osoba, która wprawdzie posiada kwalifikacje pedagogiczne, lecz:

nie posiada zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela),
nie przestrzega podstawowych zasad moralnych (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela),
figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym).
Uzasadnienie znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Audycja "Tu i teraz - widzę, słucham, pytam" TVP3 Lublin

    1 kwietnia 2019r. Kolega Adam Sosnowski Prezes Lubelskiego Okręgu ZNP wziął udział w audycji TVP 3  Lublin "Tu i teraz - widzę, słucham, pytam". W  audycji wzięli również udział: wiceprezesi Zarządu Lubelskiego Okręgu ZNP kol. Bogumiła Błaziak i kol. WŁodzimierz Kosior, oraz członek Zarządu Oddziału ZNP w Świdniku kol. Danuta Tarnas i członek Zarządu Oddziału ZNP w Łukowie kol. Joanna Kapitaniuk. Cały materiał możesz zobaczyć na stronie TVP3 Lublin.

Komunikat ZNP w sprawie list pracowników, którzy zamierzają strajkować
   Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r., I PK 209/06, teza pierwsza, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 65). Pracownicy nie mogą być, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, pozbawieni prawa do strajku.
   Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracodawcy możliwość przygotowania się do strajku, ponieważ nakładają na organizatora strajku obowiązek odpowiedniego uprzedzenia pracodawcy o jego rozpoczęciu (art. 20 ust. 3 ww. ustawy). Zakazują również zmuszania, zobowiązywania lub wywierania presji przez władze organizacji związkowej na pracowników, w celu przystąpienia przez nich do strajku (art. 18 ww. ustawy).
   Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość dwukrotnego “wypowiedzenia się” na temat skorzystania z prawa do strajku:
  -w referendum, kiedy dają organizacji związkowej prawo do organizacji strajku w zakładzie pracy (por. art. 20 ustawy),
  -w momencie rozpoczęcia strajku, kiedy decydują, czy do niego przystąpią.
Ustawa nie nakłada na pracowników innych form informowania o poparciu dla strajku.

Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Przypominamy, co Anna Zalewska zabrała nauczycielom

  Premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj (18.03.2019) do nauczycieli: Proszę porównać sobie trzy ostatnie lata. Szczerze, sprawiedliwie.
Szczerze? Oto, co Anna Zalewska zabrała nauczycielom w ciągu trzech lat:
– dotychczasowe możliwości awansowania w zawodzie
Według nowych zasad uzyskanie najwyższego stopnia awansu (nauczyciel dyplomowany) będzie trwać średnio o pięć lat dłużej (wydłużenie ścieżki awansu z 10 do 15 lat). To oznacza, że dłużej trzeba będzie czekać na zwiększenie wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu;
– prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy
Dotyczyło to nauczycieli zatrudnionych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszkańców;
– dodatek mieszkaniowy
Korzystało z niego 186 tys. pedagogów mieszkających na wsi i w małych miastach (MEN oszczędziło 129 mln zł rocznie);
możliwość korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach
Oszczędności wyniosą 137 mln zł rocznie (od 2019 r.).
– dodatek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
Dotyczy to nauczycieli kontraktowych, a więc początkujących w zawodzie (ministerstwo zaoszczędzi ok. 5 mln zł rocznie).
Budżet państwa już w 2019 r. zaoszczędzi na tym 23 mln zł, od 2021 r. – setki milionów złotych rocznie, a od 2023 r. co roku oszczędności z powodu zmian w awansie zawodowym wyniosą około 1 mld zł!
Te wszystkie ci
ęcia sprawiają, że 5% podwyżki dla nauczycieli zostaną w pewnej części sfinansowane przez samych nauczycieli z pieniędzy, które zabrano pedagogom.


 11.03.2019r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów z udziałem zaproszonych przedstawicieli sekcji  biorących udział w konkursie organizowanym przez Krajową Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP pod nazwą  „Mój ślad w 100-leciu odzyskania niepodległości Polski”.
W Konkursie wzięło udział  11 przedstawicieli sekcji i kół działających w okręgu lubelskim tj.:
1. Kol. Klimek Wanda
 Koło Emerytów i  Rencistów w Staninie/Oddział Łuków;
2. Kol. Latos Zdzisław
Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów  Kraśniku;
3. Kol. Mateńko Zofia
Koło Emerytów i  Rencistów Staninie/ Oddział Łuków;
4. Kol. Misztal Marian -  Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Biłgoraju;
5. Kol. Maczewska Helena -  Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Parczewie;
6. Kol. Piątek Irena
Koło Emerytów i  Rencistów w Chodlu/ Oddział Opole Lubelskie;
7.
Kol. Potrzyszcz Krystyna - Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Lublinie;
8. Kol. Siłuch Jan - Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Chełmie;
9. Kol. Teter Alicja
Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Niedrzwicy Dużej;
10. Kol. Walo Janina - Koło Emerytów i  Rencistów w Staninie/Oddział Łuków;
11. Kol. Żeleźna Bronisława - Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Lubyczy Królewskiej.
 Decyzją jury nagrodzone zostały pracy dwóch  przedstawicieli okręgu lubelskiego: Kol. Irena Piątek z Chodla otrzymała   I nagrodę  w konkursie  natomiast wyróżnienie otrzymała Kol. Zofia Mateńko ze Stanina.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i pamiątkowe  statuetki  ufundowane przez Zarząd Okręgu Lubelskiego.  Uroczystego wręczenia nagród dokonali kol. Maria Jędryczkowska
przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Lublinie i Kol. Włodzimierz Kosior wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie  a wyróżnionym Koleżankom jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Zdjęcia ze spotkania zobacz w naszej galerii.

STRAJK OD 8 KWIETNIA
   4 marca 2019 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę w sprawie terminu przeprowadzenia referendów strajkowych i wyznaczenia daty strajku.
   Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
   Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).
  Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP.
Referendum

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 4 marca br. w najbliższych dniach zarządy oddziałów ZNP będą podejmowały uchwały w sprawie zorganizowania referendów strajkowych. Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 25 marca br.
Uprawnieni do udziału w referendum są:
-pracownicy (w tym kadra kierownicza oraz osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub wypoczynkowych),
-inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1 (1) pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
-osoby skierowane do szkoły albo placówki w celu odbycia służby zastępczej.
Szczegółowe informacje dotyczące daty przeprowadzenia referendum strajkowego w konkretnej szkole i placówce oraz osób, które będą odpowiedzialne za przebieg referendum na ich terenie, można uzyskać we właściwym oddziale ZNP.
Oddziały ZNP otrzymały wszystkie dokumenty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia referendów.
Strajk ogłoszony zostanie w tych szkołach i placówkach, w których w referendum strajkowym głosowała co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała się za strajkiem.
Oddziały ZNP poinformują dyrektorów szkół i placówek o wyniku referendum i rozpoczęciu strajku do 29 marca br. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.


Prawo do strajku

Prawo do strajku jest jedną z podstawowych wolności zagwarantowanych w prawie międzynarodowym, jak i krajowym.
Zgodnie z prawem:

Strajkujący pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej z powodu udziału w strajku.
Udział nauczycieli w legalnym strajku nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
Wywieranie presji na nauczycieli z powodu ich udziału w strajku stanowi naruszenie prawa i skutkuje odpowiedzialnością karną.
W związku z wszczęciem przez Związek Nauczycielstwa Polskiego sporu zbiorowego i wystąpieniem możliwości przeprowadzenia strajku, coraz częściej w obiegu medialnym pojawiają się informacje o ewentualności pociągania do odpowiedzialności cywilnej nauczycieli biorących udział w strajku.
Kategorycznie należy stwierdzić, że w obowiązującym porządku prawnym nie ma podstawy normatywnej umożliwiającej pozywanie pracowników do cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z ich udziałem w strajku.
Nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi biorący udział w strajku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej.
Opinię prawną w tej sprawie w pełnej wersji otrzymały okręgi ZNP.


78% szkół w sporze zbiorowym

Jak wynika z danych oddziałów ZNP, 78 proc. szkół i placówek oświatowych jest w sporze zbiorowym.

Największa mobilizacja jest w województwach: łódzkim (88 proc. placówek), lubelskim i śląskim (po 87 proc.).

– Mamy 5 proc. od stycznia i 5 proc. od września, a teraz, po poniedziałkowej rozmowie z Anną Zalewską, czekamy na kolejną piątkę – mówi dziś (27.02) Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” („Dziennik Gazeta Prawna”, str. B7).
   To oznacza, że po poniedziałkowym spotkaniu na Nowogrodzkiej szef oświatowej Solidarności zredukował oczekiwania płacowe nauczycieli i żąda już tylko 5% podwyżki, czyli kwot od ok. 120 do 160 zł brutto!
   Jeszcze w styczniu sztab protestacyjno-strajkowy KSOiW NSZZ „Solidarność” żądał nie mniej niż 650 zł od 1 stycznia br. i kolejne 15% od 1 stycznia 2020 r., grożąc akcją protestacyjną w trakcie egzaminów w przypadku niespełnienia tych postulatów.
WSTYD! Nauczyciele pytają: Kogo Pan reprezentuje i wobec kogo jest Pan lojalny?
Koledzy i Koleżanki z oświatowej „Solidarności”, mamy wspólny cel a jest nim prestiż naszego zawodu i godne zarobki w oświacie!
Razem działajmy i współpracujmy lokalnie dla dobra nauczycieli i pracowników szkolnej administracji i obsługi.
Nie odpowiadacie za decyzje podejmowane ponad Waszymi głowami, ale razem ze środowiskiem oświatowym możecie walczyć o przyszłość polskiej szkoły i godne zarobki!

Sczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNPAdam Sosnowski: Chcemy przypomnieć, że nasza grupa zawodowa nie jest zadowolona


Pod takim tytułem Polskie Radio Lublin opublikowało na swojej stronie treść wywiadu jakiego udzielił Kol. Prezes 20 grudnia 2018r. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem na stronie Polskiego Radia Lublin
.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” - Zofia Nałkowska

     8 listopada 2018 r. na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie odbyła się VII edycja uroczystości uczczenia pamięci pomordowanych nauczycieli i pracowników oświaty pod hasłem „Nauczyciele Nauczycielom Ofiarom Majdanka”, której celem jest ciągłe przypominanie historii obozu w różnych okresach jego istnienia, widzianej również oczami uczestników tych wydarzeń.
 Adam Sosnowski - Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego - powitał przybyłych na uroczystość gości w osobach: Kol. Grzegorza Gruchlika- wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pana Tomasza Pituchy
doradcy Wojewody Lubelskiego, Pana Janusza Malinowskiego     przedstawiciela   Marszałka   Województwa     Lubelskiego,   pełnomocnika  Zarządu

Województwa Lubelskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Zdzisława Niedbały głównego specjalistę w Kancelarii Prezydenta miasta Lublin, Pani Bożeny Jedlińskiej starszego wizytatora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Marii Koryś przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin,  Pana Zdzisława Badio - Prezesa  Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych  Hitlerowskich Więzień  i Obozów Koncentracyjnych wraz z członkami Zarządu, Kol.  Martę Łacek Wiceprezes Zarządu ZNP na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Pana Wiesława Wysoka- zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku i Panią Beatę Siwek- Ciupak- kierownika Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku, członków Zarządu Okręgu Lubelskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów, Okręgowej Sekcji PAiO oraz prezesów Oddziałów ZNP.
   Następnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego z 1997 roku pt.:„Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie”.  W uzupełnieniu Pan Zdzisław Badio wraz z Panem Janem Maciochą podzielili się z przybyłymi swoimi wspomnieniami z czasów wojny i pobytu w obozie na Majdanku,  zakończonymi przesłaniem do żyjących aby „pamiętać, wybaczać i pojednać się”.
  W dalszej części spotkania Kol. Włodzimierz Kosior
wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego - prowadzący uroczystość, odczytał wykaz nauczycieli zamordowanych na terenie Obozu Koncentracyjnego na Majdanku pochodzących z województwa lubelskiego.
   Okolicznościowy adres  do zebranych odczytali i przekazali:  Kol. Grzegorz Gruchlik, Pan Tomasz Pitucha,  Pan Zdzisław Niedbała  oraz Pan Wiesław Wysok.
  Pani Krystyna Potrzyszcz
członek Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Lublinie odczytała wiersz pt. „Rodowód” nawiązujący swą treścią do wydarzeń tamtych dni.
   Kolejnym punktem uroczystości było  zaproszenie do zwiedzania wystawy autorstwa Pana Krzysztofa Tarkowskiego, pracownika archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku pt.:”Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin”.
Następnie uczestnicy ze sztandarami Okręgu Lubelskiego ZNP i Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu w Lublinie przeszli pod Mauzoleum poświęconemu pamięci pomordowanych na Majdanku,  gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP składa serdeczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do uświetnienia uroczystości.         
Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.

 

Unikalnych wizyt

Darmowy licznik odwiedzin
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego