Sekretariat Okręgu - ZNP Lublin

Idź do spisu treści

Menu główne

Sekretariat Okręgu

Organizacja
 

Sekretariat Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP

Kadencja 201
9-2024

1. Adam Sosnowski – Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP

2. Małgorzata
Nowosad- Pałczyńska – Wiceprezes

3.
Celina Stasiak – Wiceprezes

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego