ZG ZNP i Delegaci - ZNP Lublin

Idź do spisu treści

Menu główne

ZG ZNP i Delegaci

Organizacja
 

Członkowie Zarządu Głównego ZNP w kadencji 2019-2024

1. Sosnowski Adam
2. Stasiak Celina
3. Suchań Ewa
4. Niewęgłowski Andrzej


Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP w kadencji 2019-2024

1. Marcinkowska Anna


Delegaci na XLII Zjazd Krajowy ZNP

  1. Sosnowski Adam
  2. Kiernicka Ewa
  3. Kosior Włodzimierz
  4. Marcinkowska Anna
  5. Niewęgłowski Andrzej
  6. Poleszak Maria
  7. Różycki Janusz
  8. Stasiak Celina
  9. Suchań Ewa
10. Tazbir Wiesława

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego