Radca prawny - ZNP Lublin

Idź do spisu treści

Menu główne

Radca prawny

Organizacja


INFORMACJA O UDZIELANIU PORAD PRAWNYCH CZŁONKOM ZNP ZRZESZONYCH W ODDZIAŁACH ZNP OKRĘGU LUBELSKIEGO


1. Informujemy, że członkom ZNP  radca prawny udziela porad prawnych telefonicznie w każdy  wtorek  10-16.00, środę 8.00-16.00  i czwartek  w godz.

8-16.00  tel. (81) 53 337 45.

 Porady prawne są udzielane członkom związku także drogą mailową. Prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mailowy Okręgu Lubelskiego ZNP  
lzo.znp@wp.pl lub lublinwww@znp.edu.pl  wraz z informacją obejmującą imię nazwisko, telefon kontaktowy i oddział ZNP, w którym zrzeszona jest osoba zadająca pytanie.
Porady prawne mogą być udzielane również w aplikacji Teams wyłącznie za pośrednictwem prezesa oddziału.
 

 UWAGA! Porady zarówno telefoniczne jak i mailowe będą udzielone po weryfikacji aktualnej przynależności  do ZNP przez  Prezesa Oddziału ZNP, w którym  członek jest zrzeszony. W związku z powyższym zachęcamy Państwa przed skorzystaniem z porady prawnej do wcześniejszego kontaktu z Prezesem macierzystego Oddziału ZNP celem szybszego załatwienia problemu.


2. Jeżeli konkretna sytuacja wymaga kontaktu osobistego z prawnikiem, po uprzednim wyczerpaniu możliwości kontaktu telefonicznego lub zdalnego, istnieje możliwość udzielenia porady prawnej osobiście z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych, we wcześniej uzgodnionym z biurem ZOL ZNP telefonicznie terminie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego