Strona Główna ˇ Wzory dokumentów ˇ Regulaminy, instrukcje, wytyczne ˇ Akty prawne ˇ Materiały do awansu ˇ Galeria ˇ Terminarz prac zarządu Monday, August 20, 2018
Nawigacja
Strona Główna
Dane teleadresowe
Druki do sprawozdania finansowego
Wzory dokumentów
Regulaminy, instrukcje, wytyczne
Akty prawne
Radca prawny
Materiały do awansu
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Terminarz prac zarządu
Władze Okręgu off
Podziękowanie
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubelskiego serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom dzisiejszego strajku z terenu naszego województwa za aktywność i zaangażowanie w obronę naszych praw pracowniczych.
Wasza determinacja i postawa niechaj będzie przykładem dla tych , którzy z różnych powodów do strajku nie przystąpili.

Informujemy, że wzięło w nim udział ponad 72 % szkół i placówek oświatowych oraz 69 % zatrudnionych w nich pracowników oświaty, tj. ponad 30 tysięcy osób.
Prezesom Oddziałów ZNP dziękujemy za wielotygodniowy trud przeprowadzenia skomplikowanych procedur i przygotowań do strajku.

Słowa podziękowań kierujemy również pod adresem wszystkich związków zawodowych działających w lubelskiej oświacie za współpracę, wyrazy poparcia i włączenie się do akcji strajkowej prowadzonej przez ZNP, bowiem tylko działając razem mamy szansę na osiągnięcie wspólnego celu.

Doceniamy także postawę Rodziców i Opiekunów, którzy w dniu strajku zapewnili opiekę swoim dzieciom. Serdecznie dziękujemy, ponieważ świadczy ona o Państwa poparciu dla naszej walki o dobrą i nowoczesną edukację polską, z dobrze wynagradzanymi nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi.

w imieniu własnym i Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP
Prezes Okręgu
Celina Stasiak

Statystykę strajku znajdziesz tutaj.
PIKIETA POD URZĘDEM WOJEWÓDZKIM
Wczoraj, 29 kwietnia, pod Urzędem Wojewódzkim przy ul. Spokojnej w Lublinie przedstawiciele Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z oświatową "Solidarnością" , Związkiem Zawodowym Rada Poradnictwa oraz przedstawicielami ZZ Logopedów i "Solidarności 80" pikietowali pod Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Prawie 200-osobową reprezentację ZNP, na czele z Kol. Jarosławem Czarnowskim - Wiceprezesem ZG ZNP i Kol. Celiną Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, stanowili związkowcy z terenu całego województwa m.in. z Oddziałów ZNP : Kraśnik, Chełm, Opole Lubelskie, Biłgoraj, Łęczna, Świdnik, Puławy, Łuków, Radzyń Podlaski, Parczew, Lubartów, Urszulin, Włodawa, Hrubieszów, Lublin Powiat i Lublin Miasto.
Stosowne petycje z żądaniami kierowanymi pod adresem Rządu RP przekazane zostały Wojewodzie Lubelskiej Genowefie Tokarskiej.
Wszystkim delegacjom z naszego Okręgu serdecznie dziękujemy za aktywny udział w pikiecie.
INICJATYWA OBYWATELSKA ZNP W OKRĘGU LUBELSKIM
Prezesi Oddziałów ZNP Okręgu Lubelskiego bardzo aktywnie włączyli się do akcji zbierania podpisów osób popierających Inicjatywę Obywatelską ZNP. Ogółem do ZG ZNP przekazaliśmy 22 770 podpisów. Najwięcej podpisów zebrały następujące Oddziały: Lublin Miasto 4.128, Chełm 3.712, Krasnystaw 1.264, Biała Podlaska Powiat 1.022, Zamość Miasto 912, Radzyń Podlaski 874, Lubartów 871, Włodawa 766, Parczew 685, Puławy 670, Lublin Powiat 534, Świdnik 492, Urszulin 429.
Wszystkim osobom, które włączyły się do naszej związkowej akcji serdecznie dziękujemy.
Szczegółowe zestawienie z poszczególnych Oddziałów w czytaj więcej
Szkolenie Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
W dniach 7 - 9 marca w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym ZNP w Zakopanem odbyło się szkolenie dla Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Okręgu Lubelskiego ZNP, w którym uczestniczyli także: członkowie Zarządu Okręgowej Sekcji PAiO wraz z Przewodniczącą Kol. Danutą Krzyżak, Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Kol. Celina Stasiak, doradca prawny Okręgu Kol. Marek Kasperek oraz zaproszeni goście: Kol. Anna Szczołko - Przewodnicząca Krajowej Sekcji PAiO oraz Kol. Jarosław Czarnowski - Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP w Warszawie. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. informacje na temat bieżącej działalności ZG ZNP i Okręgu Lubelskiego, obowiązujących przepisów dla pracowników administracji i obsługi, jak również wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, a w szczególności regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych pracy i przydziałów czynności. Zdjęcia zobacz tutaj
I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
24 lutego 2008 roku w Zespole Szkół w Niedrzwicy Kościelnej i Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej odbył się pierwszy Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Lublinie. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn z poszczególnych oddziałów gminnych i miejskich ZNP. Turniej rozegrany został w II grupach, a zwycięzcami zostali: I miejsce - drużyna z Jastkowa,II miejsce - drużyna z Niedrzwicy Dużej I, III miejsce - drużyna z Bełżyc, IV miejsce - drużyna z Bychawy. Sędzią głównym turnieju był Krzysztof Stec, natomiast nagrody dla uczestników ufundowali:Urząd Gminy Niedrzwica Duża i Starostwo Powiatowe.Turniej swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Niedrzwica Duża i wicedyrektorzy szkół.Obecni byli także wiceprezesi Oddziału Powiatowego ZNP oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Goście otrzymali skromne upominki okolicznościowe. Zobacz zdjęcia tutaj.
Debata edukacyjna w Okręgu Lubelskim ZNP
5 marca, Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP zorganizował debatę edukacyjną poświęconą Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej (..) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którą przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, działający pod patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Inicjatywa zakłada:objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową – prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym wynagradzanie zatrudnionych w nich pracowników finansowane z budżetu państwa,upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci 3- i 4-letnich, objęcie obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 -letnich oraz obniżenie wieku obowiązku szkolnego do lat 6.
W debacie, prowadzonej przez Kol. Celinę Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, udział wzięli Prezesi Oddziałów ZNP naszego Okręgu , Ognisk ZNP Miasta Lublina oraz Ognisk Oddziału Powiatowego ZNP w Lublinie, jak również Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego Kol. Joanna Osip. Ożywioną dyskusję wzbogaciły głosy zaproszonych gości w osobach Posłów na Sejm RP: Pani Izabelli Sierakowskiej, Pana Tadeusza Sławeckiego i Pana Lecha Sprawki, Lubelskiego Kuratora Oświaty - Pana Marka Błaszczaka, przedstawicieli samorządów lokalnych: Pana Pawła Augustynka - Przewodniczącego Rady Gminy Horodło i Pana Piotra Burka - Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
Akcja ZNP zbierania podpisów obywateli popierających Inicjatywę Obywatelską trwa do końca marca b.r.
Wyjaśnienia dotyczące zasad przechodzenia przez nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela
W związku z licznymi pytaniami napływającymi do ZG ZNP dotyczącymi wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela przedstawiamy poniższe wyjaśnienia:

Możliwość skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie Karty Nauczyciela została przesunięta do 31 grudnia 2008 r.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, aby przejść na emeryturę tzn. uzyskać pozytywną decyzję emerytalną z ZUS (wyliczoną wysokość świadczenia emerytalnego) konieczne jest posiadanie trzydziestoletniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze i rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek.
ciąg dalszy w czytaj więcej
IX BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ NAUCZYCIELI
Uroczysty wernisaż IX BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ NAUCZYCIELI odbył się 22 lutego 2008 r. o godz. 12.00 w "Galerii na Poddaszu" Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, ul. Grodzka 11.

Honorowym Patronatem imprezę objęli:
Pani Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski
Pan Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin
Kol. Sławomir Broniarz - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego .


Komisja Konkursowa przyznała 9 nagród, które otrzymali:
Pan Marek Andała z Żyrzyna, Pani Teresa Berendt-Klechamer ze Skąpego, Pani Justyna Kryszpin -Żmuda z Łomży, Pani Anna Ksykiewicz z Radomia, Pan Zbigbniew Małecki z Częstochowy, Pan Dariusz Piekut ze Skierbieszowa, Pani Małgorzata Świstak z Lublina, Pani Małgorzata Bartel z Jabłonnej, Pan Mariusz Stryjecki z Lublina oraz 7 wyróżnień dla: Pani Danuty Rybskiej ze Słupska, Pani Anny Woś z Tomaszowa Lubelskiego, Pani Renaty Owczaruk z Piszczaca, Pani Anny Asyngier-Kozieł z Lublina, Pani Kamili Śpiewla-Kasperek z Lublina i Pana Mirosława Pilarza z Rybnika.
Zdjęcia zobacz tutaj.
Ciąg dalszy w czytaj więcej...
PORADNICTWO PRAWNE W OKRĘGU LUBELSKIM ZNP
OKRĘG
Porady prawne udzielane są wyłącznie członkom ZNP za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej, w siedzibie
Zarządu Okręgu Lubelskiego, ul Akademicka 4, 20-033 Lublin
przez doradcę prawnego Marka Kasperka w poniedziałki w godz. 9.00-16.00
i wtorki w godz. 8.00-16.00

Poradnictwo prawne prowadzone jest także w Oddziałach Powiatowych ZNP, na takich samych zasadach, jak w Okręgu Lubelskim. Szczegółowe informacje w czytaj więcej
Okręgowe obchody 50-lecia Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Jubileusz 50-lecia powstania Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów (KSEiR) był bardzo uroczyście obchodzony w naszym Okręgu w dniu 24 stycznia b.r. w Sanatorium Uzdrowiskowym ZNP w Nałęczowie. Organizatorem uroczystości był Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP wraz z Okręgową Sekcją Emerytów i Rencistów. Gościliśmy w tym dniu Kol. Jarosława Czarnowskiego - Wiceprezesa ZG ZNP, Kol. Teresę Janiszewską - Przewodniczącą KSEiR, członków Zarządu Okręgu Lubelskiego, Członków Zarządu Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów z Kol. Grażyną Strózik - jej Przewodniczącą, jak również Koleżanki i Kolegów Przewodniczących Oddziałowych SEiR oraz Kół Emerytów i Rencistów. Gościnnie przyjęła nas wszystkich w pięknym Nałęczowie Kol. Bożena Żardecka - Dyrektor Sanatorium ZNP. Jubilaci oraz osoby zasłużone dla Okręgowej Sekcji EiR otrzymali z rąk Kol. Celiny Stasiak - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP- pamiątkowe dyplomy uznania za swoją działalność na rzecz Związku oraz symboliczne upominki. Goście natomiast zostali obdarowani przez przedstawicieli Sekcji pamiątkowymi obrazami autorstwa Kol. Marii Jędryczkowskiej - Wiceprzewodniczącej Okręgowej SEiR. Zdjęcia zobacz tutaj.
Dyżur eksperta
Koleżanko i Kolego!

Przyjdź do ZNP! Pomożemy Ci w drodze do awansu zawodowego:
- przybliżymy aktualne przepisy,
- dobierzemy Twoją dokumentację do wymagań zgodnie z rozporządzeniem,
- przybliżymy procedury egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej

Szczegółów szukaj tutaj.
Strona 28 z 29 << < 25 26 27 28 29 >

Warto

Zarząd

Głos
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006