Strona Główna ˇ Wzory dokumentów ˇ Regulaminy, instrukcje, wytyczne ˇ Akty prawne ˇ Materiały do awansu ˇ Galeria ˇ Terminarz prac zarządu Monday, October 22, 2018
Nawigacja
Strona Główna
Dane teleadresowe
Druki do sprawozdania finansowego
Wzory dokumentów
Regulaminy, instrukcje, wytyczne
Akty prawne
Radca prawny
Materiały do awansu
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Terminarz prac zarządu
Władze Okręgu off
Portal - tajne nauczanie

15 października 2018r. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie w ramach realizacji projektu „Tajne nauczanie. Cisi bohaterowie.”, którego partnerem jest Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizował spotkanie świadków historii – uczniów tajnych kompletów. Projekt, poprzez wspomnienia świadków historii oraz dokumenty i fotografie, ukazuje cichych bohaterów okresu okupacji - nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczyźnie. Członkowie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, ryzykując własne życie, stworzyli konspiracyjny system nauczania, kształcąc i wychowując młodzież w duchu patriotycznym.
W uroczystości wziął udział Prezydent miasta Lublina - Krzysztof Żuk, który wręczył uczestnikom – bohaterom tamtych dni okolicznościowe medale. Obecni na spotkaniu obejrzeli dokumentalny pokaz filmowy rejestrujący historię tajnej oświaty i jej bohaterów, nauczycieli i uczniów w województwie lubelskim oraz zachowane w archiwach materiały pisemne. Okręg Lubelski reprezentowały: Kol. Bogumiła Błaziak – Wiceprezes Okręgu i kol. Maria Jędryczkowska – Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
Kol. Bogumiła Błaziak zabierając głos w dyskusji podkreśliła rangę spotkania
w rocznicę 100-lecia niepodległości Polski i znaczenia organizacji TON. Wyrazami pamięci o tych cichych bohaterskich były działania, w wyniku których szkoły, place, ulice i ronda noszą dzisiaj nazwy nauczycieli tajnego nauczania. Kol. Maria Jędryczkowska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na udział nauczycielskiej organizacji w budowie i rozwoju Polski. Przypomniała o historycznym 1905 roku, który dał początek Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. W dalszej części wypowiedzi podkreślona została rola Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i to, że oprócz prawie 100-tysięcznej rzeszy nauczycieli, przez tajne komplety przeszło ponad półtora miliona uczniów- polskich szkolnych partyzantów. „...Otwierając księgę jutra powinniśmy w naszej pamięci zatrzymać czas dla wartości tego pokolenia nauczycieli i uczniów. Kończąc powiedziała, iż nasze korzenie są drogowskazem stanowiącym zobowiązanie do dalszej walki o silne demokratyczne państwo i dobrą polską szkołę”. Spotkanie zakończyło się wspomnieniami uczestników o nauczaniu w tych trudnych czasach. Adres internetowy portalu TeatrNN - tajne nauczanie Zdjęcia zobacz w galerii.
Szkolenie Augustów 2018
W dniach 27-30.09.2018r. Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP zorganizował w Augustowie wyjazdowe szkolenie dla członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Oddziałów i Ognisk ZNP oraz Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.
W szkoleniu wzięło udział 105 działaczy związkowych z województwa lubelskiego.
Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - kol. Sławomir Broniarz, p. Krzysztof Stradomski, prawnik ZG ZNP oraz p. Marek Kasperek, radca prawny Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.
Szkolenie otworzył kol. Adam Sosnowski, Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, który przedstawił program szkolenia i poinformował o podejmowanych działaniach oraz pracach Zarządu Okręgu.
W dalszej części Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - kol. Sławomir Broniarz omówił aktualne sprawy związkowe i oświatowe, dotyczące między innymi oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół oraz podsumował Manifestację zorganizowaną przez OPZZ i Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniu 22 września br. w Warszawie.
Następnie kol. Włodzimierz Kosior, wiceprezes ZOL ZNP omówił zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
Wnioski pokontrolne z wizyt instruktażowo-kontrolnych w Oddziałach ZNP omówiła kol. Anna Marcinkowska, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Kolejnym punktem szkolenia było konstruowanie uchwał niezbędnych w pracy Oddziałów ZNP, szczegółowo omówionych przez pana Marka Kasperka, radcę prawnego ZOL ZNP.
Pan Krzysztof Stradomski, prawnik Zarządu Głównego ZNP przeprowadził szkolenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Kol. Bogumiła Błaziak, wiceprezes ZOL ZNP i kol. Teresa Sidoruk, przewodnicząca Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń omówiły umiejętność sporządzania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe.
Na zakończenie szkolenia, w dniu 30.09.2018r. kol. Adam Sosnowski, Prezes Okręgu dokonał podsumowania oraz podziękował wszystkim za aktywne uczestnictwo w szkoleniu związkowym.
Zdjęcia zobacz w galerii.
Polska Potrzebuje Wyższych Płac!
OPZZ zorganizował 22 września 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie ogólnopolską manifestację pod hasłem „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”.
W proteście udział wzięli pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, w tym także Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Głównymi postulatami, które dotyczą pracowników wszystkich branż jest:
 Wzrost wynagrodzeń – POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC
 Dialog społeczny – MERYTORYCZNA DWUSTRONNA I TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA OD ZAKŁADU PRACY PO POZIOM KRAJOWY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas manifestacji w Warszawie reprezentowało 12 tysięcy członków, w tym ponad 550 osób z naszego okręgu.

ZNP protestowało przeciwko:
• chaosowi wywołanemu reformą Anny Zalewskiej,
Reforma edukacji odbywa się kosztem uczniów i nauczycieli. Konsekwencje reformy ponoszą samorządy też , które musiały w szybkim tempie przystosować się do narzuconych zmian i sfinansować reformę.
• niekorzystnym zmianom w statusie i awansie zawodowym,
• niskim zarobkom,
Podwyżka wynosząca od 87 do 117 zł netto nie poprawiła sytuacji finansowej pedagogów. W dalszym ciągu płace zasadnicze w oświacie są bardzo niskie: stażysta może liczyć na 1751 zł netto, a dyplomowany na 2377 zł netto. Tymczasem to nauczyciele budują przyszłość naszego kraju.
Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł!
• pogorszeniu warunków pracy w szkołach,
Anna Zalewska zlikwidowała nauczycielskie uprawnienia, ograniczyła dostęp do urlopów zdrowotnych, wydłużyła awans zawodowy i możliwość uzyskania wyższych zarobków, wprowadziła nową ocenę pracy, powszechne stało się łączenie etatów w kilku szkołach.
• pogorszeniu warunków nauki w szkołach,
Z powodu reformy ośmioletnie szkoły podstawowe są przepełnione, nauka na zmiany zaczęła się w małych miejscowościach, a lekcje kończą się nawet o godz. 18.00. Jak wynika z Raportu Rzecznika Praw Dziecka, uczniowie są przemęczeni
i zestresowani.
Manifestacja przeszła ulicami Warszawy pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie złożono postulaty manifestujących branż.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom sobotniej manifestacji w Warszawie, którzy pokazali, że walczymy o dobrą edukację oraz o lepszy status nauczycieli i pracowników oświaty.
Zdjęcia zobacz w galerii
MAMY DOŚĆ NISKICH ZAROBKÓW

Szczegóły na stronie ZG ZNP
.
Manifestacja 22.09.2018 – szczegóły organizacyjne

Manifestacja 22.09.2018 – szczegóły organizacyjne znajdziesz na stronie ZG ZNP

Wspólna manifestacja

Szczegóły znajdziesz na stronie ZG ZNP

Minister MEN podaje fałszywe informacje.

Szczegóły poznaj na stronie ZG ZNP
Oświadczenie ZNP w sprawie projektów regulaminów dotyczących wskaźników oceny pracy dyrektorów
Treść przesłanego do Kuratorów Oświaty oświadczenia znajdziesz tutaj.
Szkolenie Oddziałowych Sekcji i Kół Emerytów i Rencistów
Szkolenie Zarządu Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów i przewodniczących Oddziałowych Sekcji i Kół odbyło się w Ośrodku Wczasowym „Babie Lato” w Okunince k. Włodawy nad Jeziorem Białym w dniach 19-21 czerwca 2018r. Wzięło w nim udział 38 osób, a także opiekun Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów Kol. Włodzimierz Kosior – wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego.
W części szkolenia uczestniczyli także: Prezes Okręgu – Kol. Adam Sosnowski, Wiceprezes Zarządu Okręgu – Kol. Bogumiła Błaziak i Kol. Joanna Majewska – przedstawiciel biura. Zarówno Prezes jak i Wiceprezes Okręgu Lubelskiego zapoznali uczestników z aktualną polityką oświatową i działaniami Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Tematyka szkolenia zawierała także: informację o działalności Okręgowej Sekcji za 2017 rok, analizę pracy sekcji oddziałowych i terenowych kół za 2017 rok., realizację zgłoszonych w 2017 roku wniosków do Okręgowej Sekcji, rozliczenia zaświadczeń za ulgowe przejazdy PKP za rok 2017, omówienie polityki senioralnej w Okręgu Lubelskim oraz przekazanie wzoru wniosku o Ogólnopolską Kartę Seniora, przedstawienie polityki lekowej i nowej listy leków refundowanych, świadczenia należne emerytom (dodatki, ekwiwalenty, pomoc niepełnosprawnym itp.)
Kolejnym tematem była - aktywność fizyczna i jej znaczenie – rodzaje sportu dla seniorów uczestnicy otrzymali wzory list popierających wniosek o emeryturze bez podatku, pisemne opracowanie dotyczące polityki lekowej, listy leków refundowanych, należnych świadczeń i rozwoju aktywności fizycznej. Zorganizowano także Małą Olimpiadę Sportową. Za czynny udział – zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Zorganizowano także wycieczkę do miejscowości Hołowno- krainy rumianku, gdzie zwiedzano ogród zielarski. Prowadzący szczegółowo zapoznał z informacją o ich sposobie zastosowania ziół . Obejrzano ludowy teatr
o dawnym leczeniu ziołami. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach wykonując pod kierunkiem prowadzącej masaż relaksacyjny rąk i twarzy olejkiem rumiankowym, następnie wykonano własnoręcznie mydła toaletowe.
Na podkreślenie zasługuje aktywny udział uczestników w całości szkolenia, wymiana doświadczeń, zaangażowanie w zmaganiach sportowych, zdyscyplinowanie i miła koleżeńska atmosfera. Zdjęcia zobacz w galerii.
Szkolenie Zarządu Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
W dniach 8 - 10 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Willa pod Basztą " w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie Zarządu Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi oraz Przewodniczących Oddziałowych Sekcji PAiO. W szkoleniu uczestniczył Kol. Adam Sosnowski - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP.
Kol. Prezes poinformował o bieżącej działalności Okręgu ZNP i aktualnych zagadnieniach oświatowych. Przedstawił informację o ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. W części szkoleniowej uczestniczył Radca Prawny Pan Marek Kasperek, który szczegółowo omówił tematykę nawiązania i rozwiązania i zmiany stosunku pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz uprawnienia emerytalne pracowników niepedagogicznych a także z
RODO - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności związkowej. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał szczegółowy program szkolenia i komplet materiałów szkoleniowych. Uczestnicy szkolenia zwiedzili Kazimierz Dolny. Zdjęcia zobacz w galerii.
Biennale - komunikat
Strona 1 z 29 1 2 3 4 > >>

Warto

Zarząd

Głos
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006